Informujemy Szanownych Klientów, że ze względu na pogarszającą się sytuację pandemiczną,
od dnia 26 października 2020r. do odwołania w Starostwie Powiatowym w Gliwicach ogranicza się bezpośrednią obsługę klientów.

Zwracamy się z ponowną prośbą do Mieszkańców, aby w tym trudnym czasie załatwiali w Starostwie tylko sprawy naprawdę ważne i terminowe. W takim przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt drogą MAILOWĄ (zalecana), poprzez ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĘ WIZYT (Wydział Komunikacji i Transportu) lub TELEFONICZNIE na niżej podane numery telefonów.

Zachęcamy do możliwości załatwiania spraw elektronicznie. Rekomendujemy wysyłanie korespondencji pocztą lub dostarczenie za pośrednictwem platformy e-PUAP – link poniżej :

http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/skorzystaj-z-epuap-u.html    

W ostateczności możliwe jest złożenie dokumentów do skrzynki podawczej znajdującej się
w wiatrołapie przed wejściem do budynku Starostwa.

Możliwość składania dokumentów do skrzynki podawczej nie dotyczy spraw załatwianych przez Wydział Komunikacji i Transportu, dla którego nadal obowiązuje bezpośrednia obsługa klienta po rezerwacji terminu.

TELEFONICZNY kontakt ze Starostwem, PINB-em i PCPR-em możliwy jest w następujących godzinach:

poniedziałek, wtorek, środa                   7.30 – 15.30

czwartek                                                 7.30 – 17.30

piątek                                                      7.30 – 13.30

Zachęcamy do korzystania z bezgotówkowych form płatności: za pomocą internetowych rachunków bankowych na numery kont podanych na stronie internetowej urzędu lub w KASIE za pomocą kart płatniczych.

Rachunek bieżący budżetu: 98 1560 1081 0000 9040 0005 2062 (opłaty komunikacyjne)
Rachunek depozytowy: 57 1560 1081 0000 9040 0005 2121
Rachunek dochodów Skarbu Państwa: 38 1560 1081 0000 9040 0005 2075

Opłaty skarbowej (m.in. za złożenie pełnomocnictwa/upoważnienia/prokury,

wydanie zaświadczenia, pozwolenia, zezwolenia, decyzji, dokonanie czynności  urzędowej)

na rachunek w ING Bank Śląski S.A.: 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055

Równocześnie informujemy Szanownych Klientów, że dołożymy wszelkich starań, by sprawy były załatwiane terminowo, jednak w związku z zaistniałą sytuacją część spraw może wymagać przedłużenia terminu załatwienia (art. 36 § 1 lub § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity DZ.U. z 2020 r. poz. 256).   

UWAGA !

W razie nagłych i ważnych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa można całodobowo dzwonić do służby dyżurnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Gliwickiego – 510 138 137.

Dane   teleadresowe :

Wydział Komunikacji i Transportu:  wkt@starostwo.gliwice.pl
 – Referat Rejestracji Pojazdów –     tel. 32 331 55 99 lub

elektroniczna rezerwacja wizyt:   83.230.38.68:1234/webakis3

– Referat Praw Jazdy –    tel. 32 332 66 03

– Referat Transportu –      tel. 32 338 37 13 

Wydział Architektury i Budownictwa
tel. 32 332 66 76         wab@starostwo.gliwice.pl

Wydział Geodezji i Informacji  Przestrzennej

tel. 32 332 66 02      lub    32 332 66 28.

Zalecamy załatwianie spraw z zakresu geodezji i informacji przestrzennej on-line przez platformy E-PUAP lub przez Portal Interesanta w WEBEWID – Powiatowy System Informacji Przestrzennej na stronie https://gliwicki.webewid.pl/. Sprawy można również zrealizować drogą pocztową lub e-mailowo (dla wniosków dotyczących udostępnienia danych osobowych wymagany jest podpis elektroniczny) pod adresem wgi@starostwo.gliwice.pl .

Wykonawców prac geodezyjnych prosimy o składanie operatów z prac wyłącznie w wersji elektronicznej. Wszystkie wątpliwości dotyczące protokołów weryfikacji prosimy wyjaśniać telefonicznie.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
tel. 32 331 69 26        rzecznik.konsumentow@starostwo.gliwice.pl

Biuro ds. Rady i Zarządu Powiatu Gliwickiego
tel. 32 332 66 93         brz@starostwo.gliwice.pl

Wydział Finansowy
tel. 32 231 08 23          wf@starostwo.gliwice.pl

Biuro Rozwoju i Informacji

tel. 32 332 66 53         promocja@starostwo.gliwice.pl

– Rzecznik Prasowy

tel.: 32 332 66 65         biuro.prasowe@starostwo.gliwice.pl

– Referat Informatyki                   
tel. 32 338 37 07         it@starostwo.gliwice.pl

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
tel. 32 332 66 18        wes@starostwo.gliwice.pl
– Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych
tel. 32 332 66 70        pcop@starostwo.gliwice.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
tel. 32 231 84 65        wgn@starostwo.gliwice.pl

Wydział Kontroli, Audytu i Zdrowia
tel. 32 338 37 22    wkz@starostwo.gliwice.pl

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
tel. 32 332 66 45, 32 338 37 16   wos@starostwo.gliwice.pl

Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkoleń
tel. 32 332 66 11   wok@starostwo.gliwice.pl

Biuro Obsługi Klienta
tel. 32 331 67 67     bok@starostwo.gliwice.pl

Wydział Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych
tel. 32 332 66 10   wif@starostwo.gliwice.pl
– Referat Inwestycji i Funduszy
tel. 32 230 68 64    fundusze@starostwo.gliwice.pl
– Referat Zamówień Publicznych i Obsługi
tel. 32 332 66 51     przetargi@starostwo.gliwice.pl

Wydział Zarządzania Kryzysowego
tel. 32 332 66 38, 32 338 37 07     wzk@starostwo.gliwice.pl
– Referat Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – PCZK
tel. 510 138 137, tel. 32 332 66 39      pczk@starostwo.gliwice.pl

Inspektor Ochrony Danych
tel. 32 231 96 86      iod@starostwo.gliwice.pl

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO (PINB)
tel. 32 332 66 37     pinb.powgliw@op.pl

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE (PCPR)
tel. 32 332 66 16      pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl

W trosce o Mieszkańców uruchomiona została zdalna pomoc psychologiczna w PCPR. Zespół Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej jest przygotowany, aby zapewnić wsparcie psychologiczne osobom zgłaszającym taką potrzebę, a przebywającym w izolacji poprzez:

– telefon stacjonarny: (32) 332 66 77   – telefon komórkowy: 514 448 957
– komputery; poprzez komunikator Skype (nazwa użytkownika: PCPR Gliwice Aleksandra, PCPR Gliwice Joanna, PCPR Gliwice Agnieszka). Pomoc psychologiczna świadczona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00.