Zachęcamy dzieci, młodzież jak i dorosłych, do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym „Najpiękniejsze Kroszonki”. Składanie prac od 22 lutego do 18 marca 2021 r. Wręczenie nagród odbędzie się 31 marca 2021 r. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu:

Kroszonka (lub kraszonka) – to pisanka charakterystyczna dla znacznej
części Górnego Śląska. Tradycyjnie kroszonki zdobione są na jeden
kolor. Kiedyś barwiono je naturalnymi składnikami – łupinami cebuli,
korą drzewa, młodymi pędami zbóż, obecnie używa się również
barwników sztucznych. Na zafarbowanym jajku wyskrobuje się ostrym
narzędziem (brzytwą, nożykiem) wzory, przeważnie geometryczne i
kwiatowe.
REGULAMIN KONKURSU

 1. CEL KONKURSU
  1. Zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych tradycyjną sztuką zdobienia jajek
   wielkanocnych
  2. Inspiracja do zabawy i ciekawego spędzenia wolnego czasu
  3. Edukacja poprzez sztukę i zabawę
  4. Umożliwienie zaprezentowania swojego talentu
  5. Poznawanie różnych technik ozdabiania.
 2. ORGANIZATOR KONKURSU
  1. Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
 3. ZAŁOŻENIA UCZESTNICTWA
  1. Weź udział w warsztatach kroszonkarskich, które będą dostępne online na profilu
   Biblioteki w Toszku na Facebooku
  2. Zainspiruj się i wykonaj dowolnie wybraną techniką pisankę wielkanocną
  3. Dołącz do swojej pracy w sposób trwały metryczkę, w której powinny się znaleźć
   Twoje imię, nazwisko i wiek oraz nazwa miejscowości, z której pochodzisz, nazwę
   biblioteki, do której należysz, imię i nazwisko opiekuna (w przypadku pierwszej
   i drugiej kategorii wiekowej), numer telefonu
  1. 1 osoba może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę
  2. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Powiatu Gliwickiego
  3. Konkurs adresowany jest do 3 grup wiekowych:
  4. Pierwsza kategoria: dzieci w wieku od 7 do 12 lat
  5. Druga kategoria: młodzież w wieku od 13 do 18 lat
  6. Trzecia kategoria: dorośli od 19 r. ż.
  7. Konkurs ma charakter indywidualny.
 4. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
  Jury powołane przez organizatora konkursu oceniać będzie:
  1. Zgodność z tematyką konkursu
  2. Indywidualność, samodzielność wykonania pracy
  3. Zastosowanie ciekawych technik plastycznych, pomysłowość i oryginalność
  4. Ogólne wrażenia artystyczno-estetyczne: kolorystyka, dokładność, estetyka.
 5. ZASADY DOSTARCZENIA PRAC
  1. Pracę konkursową opatrzoną metryczką należy dostarczyć na adres:
   Dział Bibliotek
   Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
   ul. Zamkowa 10
   44-120 Toszek
  2. Prace prosimy składać w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2021 r. Prace
   nadesłane lub dostarczone w późniejszym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
   Dział Bibliotek Centrum Kultury „Zamek w Toszku” zastrzega sobie prawo wykorzystania
   prac plastycznych dla potrzeb konkursu i promocji działalności biblioteki.
 6. WYNIKI I NAGRODY
  1. Organizator konkursu przyzna nagrody główne, wyróżnienia i dyplomy za
   najciekawsze prace manualne w trzech kategoriach wiekowych:
  2. dzieci w wieku od 7 do 12 lat,
  3. młodzież w wieku od 13 do 18 lat
  4. dorośli od 19 roku życia. Łącznie
   nagrodzonych zostanie 15 osób.
 7. WYNIKI KONKURSU
  1. Organizatorzy poinformują laureatów nagrodzonych prac o wynikach konkursu
   telefonicznie do dnia 26 marca 2021 r.
  2. Informacja ukaże się również na stronie internetowej biblioteki oraz na profilu
   biblioteki w portalu Facebook
  3. Uroczyste wręczenie nagród i prezentacja prac odbędą się 31 marca 2021 r. w
   Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.
 8. ODBIÓR PRAC KONKURSOWYCH
  1. Osobisty po ogłoszeniu nagród i prezentacji wszystkich prac w Centrum Kultury
   „Zamek w Toszku” do 30 kwietnia 2021 r.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania nagrodzonych i wyróżnionych
   prac konkursowych.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Ostateczne decyzje w sprawie rozdziału nagród podejmuje organizator
  2. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu
   konkursu
  3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
  4. Dodatkowych informacji i wyjaśnień na temat konkursu udziela
   Aleksandra Nowak
   Kierownik Działu Bibliotek Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
   Tel. 32 233 43 44
   e-mail: biblioteka@zamektoszek.eu