Nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Mieszkańcy Gminy Sośnicowice zainteresowani wymianą pokrycia dachowego wykonanego z wyrobów azbestowych w roku 2021 lub pozbycia się odpadów azbestowych zdeponowanych na swojej nieruchomości proszeni są zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach. Dofinansowaniu podlegać mogą inwestycje wykonane po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku do Urzędu i podpisaniu umowy zapewniającej dofinansowanie.
Warunkiem uzyskania dofinansowania przez osoby fizyczne
i wspólnoty mieszkaniowe jest wykazanie nieruchomości w wykazie stanowiącym załącznik do „Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Sośnicowice”.
Formularze wniosków zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sośnicowice w zakładce Wnisoki
Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicachdo dnia 23.04.2021r.
Dodatkowe informacje można uzyskać u insp.  ds.ekologii Ireny Szykowskiej – tel. 32 335 86 08

  •  Wniosek – demontaż pokrycia dachowego z wyrobów azbestowych
  •  Wniosek – usuwania odpadów azbestowych zdeponowanych na nieruchomości

Źródło: Urząd Miejski Sośnicowice