Szanowni Mieszkańcy,
Ze względu na ogłoszone wczoraj przez Rząd obostrzenia i zalecenia pracy zdalnej informujemy, że także nasz urząd przechodzi od 22.03 do 9.04 na rotacyjny tryb pracy (urzędnicy pracować będę co drugi dzień zdalnie).

Jednym z podstawowych zaleceń jest ograniczenie mobilności i kontaktu.
Dlatego też nasz urząd pozostaje zamknięty dla klientów.
Prosimy, by sprawy urzędowe załatwiać przez telefon, drogą mailową, poprzez ePUAP lub pozostawiając dokumenty w skrzynkach umieszczonych na budynkach UM.
Możliwość osobistego spotkania istnieje wyłącznie po telefonicznym  umówieniu się z pracownikiem merytorycznym.
Osoby przybywające do budynku obowiązuje reżim sanitarny – obowiązek noszenia maseczki zasłaniającej nos i usta, dezynfekcja rąk, poruszanie po urzędzie tylko w obecności pracownika. Każdy klient musi wpisać się do ewidencji wizyt, a także, w przypadku powzięcia informacji o zakażeniu koronawirusem, powiadomić pracownika merytorycznego, z którym miał kontakt.

Drodzy Mieszkańcy, rozumiemy, że obecna sytuacja nie jest zbyt dogodna, ale liczymy na Waszą wyrozumiałość.
Zbliżają się święta Wielkanocne i chcielibyśmy, by każdy z nas mógł je spędzić w zdrowiu z własną rodziną. Dlatego dbajmy o siebie nawzajem, aby jak najszybciej móc wrócić do znanego nam sprzed pandemii życia.

Poniżej dane teleadresowe:

Urząd Miejski
Dane teleadresowe:
Urząd Miejski – budynek główny
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice
Telefon: 32 238 71 91 do 93
Faks: 32 238 75 50
E-Mail: um@sosnicowice.pl
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:
Sekretariat
Teresa Dawicka
Telefon: 32 238 71 91
E-Mail: um@sosnicowice.pl
Referat Gospodarki Gminnej:
Zagospodarowanie przestrzenne
Ewa Tustanowska
Telefon: 32 335 86 24
E-Mail: etustanowska@sosnicowice.pl
Inwestycje
Ewa Michałek
Telefon: 32 335 86 30
E-Mail: emichalek@sosnicowice.pl
Joanna Król
Telefon: 32 335 86 31
E-Mail: jkrol@sosnicowice.pl
Krzysztof Ciszewski
Telefon: 32 335 86 15
E-Mail: kciszewski@sosnicowice.pl
Joanna Piontek
Telefon: 32 335 86 40
E-Mail: jpiontek@sosnicowice.pl
Gospodarka gruntami
Agnieszka Słomska
Telefon: 32 335 86 19
E-Mail: aslomska@sosnicowice.pl
Gospodarka wodna i dzierżawy gruntów
Patrycja Tarska
Telefon: 32 335 86 19
E-Mail: ptarska@sosnicowice.pl
Gospodarka komunalna i drogownictwo
Arnold Sosna
Telefon: 32 335 86 28
E-Mail: asosna@sosnicowice.pl
Gospodarka odpadami
Dorota Marulewska
Telefon: 32 335 86 13
E-Mail: dmarulewska@sosnicowice.pl
Gospodarka energią i oświetleniem
Patryk Zienć
Telefon: 32 335 86 39
E-Mail: pzienc@sosnicowice.pl
Ekologia i ochrona środowiska/ Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
Irena Szykowska
Telefon: 32 335 86 08
E-Mail: ekologia@sosnicowice.pl
Referat Finansowy:
Księgowość i ewidencja mienia
Mariola Bednarczyk
Telefon: 32 335 86 23
E-Mail: ksiegowosc@sosnicowice.pl
Joanna Pikulik
Telefon: 32 335 86 23
E-Mail: ksiegowosc@sosnicowice.pl
Obsługa finansowo-księgowa
Magdalena Troll
Telefon: 32 335 86 32
E-Mail: ksiegowosc@sosnicowice.pl
Księgowość
Irmgarda Magiera
Telefon: 32 335 86 22
E-Mail: kasa@sosnicowice.pl
Księgowość podatkowa, egzekucja administracyjna
Aurelia Holesz
Telefon: 32 335 86 35
E-Mail: aholesz@sosnicowice.pl
Podatki (os. prawne)/ Opłata za gospodarowanie odpadami, egzekucja administracyjna
Małgorzata Kruk
Telefon: 32 335 86 14
E-Mail: mkruk@sosnicowice.pl
Podatki (os. fizyczne)
Waldemar Urbanek
Telefon: 32 335 86 16
E-Mail: wurbanek@sosnicowice.pl
Budynek Rady Miejskiej
ul. Rynek 17
44-153 Sośnicowice
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:
Obsługa Rady
Daria Włodarczyk
Telefon: 32 335 86 29
E-Mail: rada@sosnicowice.pl
Organizacja i administracja urzędu
Dominika Jaroszyńska
Telefon: 32 335 86 07
E-Mail: djaroszynska@sosnicowice.pl
Kadry i płace
Eliza Gronowicz
Telefon: 32 335 86 09
E-Mail: egronowicz@sosnicowice.pl
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, Obrony Cywilnej,
spraw obronnych i zarządzania kryzysowego

Wojciech Kędzierawski
Telefon: 32 335 86 06
E-Mail: wkedzierawski@sosnicowice.pl
Promocja Gminy
Anna Górecka
Telefon: 32 335 86 33
E-Mail: agorecka@sosnicowice.pl
Informatyk
Kamil Kionka
Telefon: 32 335 86 04
E-Mail: informatyk@sosnicowice.pl
Zamówienia publiczne
Dominika Magiera
Telefon: 32 335 86 11
E-Mail: dmagiera@sosnicowice.pl
Referat Gospodarki Gminnej:
Gospodarka nieruchomościami/ Działalność Gospodarcza/ Koncesje
Tomasz Drwięga
Telefon: 32 335 86 34
E-Mail: tdrwiega@sosnicowice.pl
Budynek Urzędu Stanu Cywilnego
ul. Kościuszki 22
44-153 Sośnicowice
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:
Urząd Stanu Cywilnego
Aleksandra Kancy
Telefon: 32 335 8625
E-Mail: usc@sosnicowice.pl
Dowody osobiste
Barbara Nawrat
Telefon: 32 335 86 26
E-Mail: bnawrat@sosnicowice.pl
Ewidencja ludności
Justyna Obarzanek
Telefon: 32 335 86 27
E-Mail: ewidencja@sosnicowice.pl
Referat Gospodarki Gminnej:
Modernizacja gospodarki sanitarnej
Zofia Morgała
Telefon: 32 428 18 20
E-Mail: zmorgala@sosnicowice.pl
Beata Tarkowska
Telefon: 32 428 18 19
E-Mail: btarkowska@sosnicowice.pl