Na wniosek Pana Roberta Wilka z dnia 8 lutego 2022 roku. Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stawu o głębokości większej niż 3 metry poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu)”. Na działkach nr ew. 2258/12, 1527/12, 1528/12, 1529/12 obręb Trachy w Gminie Sośnicowice

27.10.2022r. – Zostało wydane obwieszczenie informujące o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w.w. przedsięwzięcia.

25.11.2022r. -Zostało wniesione do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach odwołanie od decyzji z dnia 26.10.2022 r.

Obecnie czeka na rozpatrzenie

Dokumenty:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o wydaniu decyzji nr UA.0050.1.020.2022
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 16.09.2022r.
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.3.2022
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów UA.6220.1.3.2022