Kategoria: Miejscowości

Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości: Bargłówka, Łany Wielkie, Rachowice, Sierakowice, Smolnica, Sośnicowice, Trachy, Tworóg Mały Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, iż w związku z falą upałówi znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej,…

Usuwanie azbestu

Nabór wniosków na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.Mieszkańcy Gminy Sośnicowice zainteresowani wymianą pokrycia dachowego wykonanego z wyrobów azbestowych w roku 2021 lub pozbycia się odpadów azbestowych zdeponowanych na swojej…